ip telefoni

Nyttan med IP telefoni?

Vad är nyttan med IP telefoni? Är denna fråga relevant? Det man samtidigt kan fråga sig är:
Vad är nyttan med telefoni?
Dessa två frågor blir mer och mer samma sak, det är ingen tvekan om att fler och fler väljer IP telefoni. Men varför? Finns det något syfte i vilken teknik man använder för att transportera talet egentligen?

Är detta nytta:
Att man får mer för pengarna?
Ökad konkurrens, telias sladdar behövs inte längre?
Enkelhet?

Vad är det för nytta med 4G telefoni? Blir det bättre ljud? Eller är det så att det går att utöka funktionaliteten i mobiltelefonen, video, mail, surfa osv?

Vad vill jag säga med detta? Egentligen vet jag inte, men det jag försöker få fram här är att man inte skall haka upp sig på tekniken utan snarare se förbi den och titta på kostnader och även kringfunktionalitet.

För det är ju inte så illa att kunna klicka i outlooks adressbok och samtalet kopplas upp mellan bordstelefonen/mobiltelefonen och den man vill ringa automatiskt.
Men man skall inte behöva bry sig om vilken teknik man använder, IP, GSM eller 4G är ju bara olika sätt att transportera din röst och är bra vid olika tillfällen och är upp till operatörerna att få det att fungera till nytta för kunderna.