ip växel

Företagstelefoni, Internet och framtiden

IP och molnet är det som starkast driver på utvecklingen även på företagstelefoni-området och en hel bransch håller på att stöpas om. Eftersom det viktigaste redan är på plats är det enkelt att förutspå framtiden, mer av samma!

  1. Telefoni på kran, användaren har alltid tillgång till telefonen, oavsett plats och apparat. Vi får fler och fler bärare av tal både via tråd och i luften, med likvärdig upplevd kvalitet och tillgänglighet tack vare en ständigt ökande datahastighet. Turbo 3G och 4G/LTE är bra exempel för det. Parat med fler apparater för att hantera IP baserat tal i form av datorer, surfplattor och avancerade mobiler.
  2. Mer funktionalitet tillgänglig för alla, vid behov och utan stora investeringar. Nätekonomin i ett nötskal, även små och medelstora företag får tillgång till alla tjänster och funktioner. Det blir ekonomi även i små nischer med specifika behov.
  3. Lägre priser; IP har redan pressat priserna för fasttelefoni och samma sak är på väg att hända i mobilen (dyrast tal just nu), tack vare att mer och mer av talet bärs av IP med likvärdig kvalitet som dedicerade talkanaler. Det sker över WLAN och 3G data idag, och med 4G/LTE kommer det att ske fullt ut.

Goda nyheter för kunder och användare, men inte för alla leverantörer!